PHAROS S-School cung cấp đáp án bài toán Quản lý trường học thông minh không chỉ cho Nhà trường và đội ngũ quản lý mà còn cho cả Học sinh và Phụ huynh để theo dõi tình hình tại trường bằng giải pháp thuận tiện với giá hợp lý. Phần mềm S-School còn cung cấp Ứng dụng điện thoại cho iPhone và Android để phụ huynh và giáo viên để cập nhật thông tin thuận tiện nhất.

Pharos-S-School-Brochure

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *