Giới thiệu PHAROS

PHAROS tối ưu hoá việc quản lí chất lượng dạy và học, chia sẻ và trao đổi kiến thức kĩ năng giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh, áp dụng công nghệ thông tin.

Từ thời điểm thành lập năm 2016 đến nay, Pharos đã phát triển thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ Edtech có chất lượng.

Triết lý giáo dục PHAROS

Đội ngũ PHAROS

Phó Đức Khôi

Phó Đức Khôi

CEO
Đồng sáng lập
Đỗ Đức Bình

Đỗ Đức Bình

Executive Team
Đồng sáng lập
TS. Nguyễn Việt Thắng

TS. Nguyễn Việt Thắng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Cố vấn

TS. Nguyễn Việt Thắng

TS. Nguyễn Việt Thắng

Phó Tổng Giám đốc
Công ty Công nghệ Sao Bắc Đẩu
GS.TS. Trần Mạnh Tuấn

GS.TS. Trần Mạnh Tuấn

Lãnh đạo chương trình
Công nghệ Vũ trụ Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
PGS.TSKH Trần Hoài Linh

PGS.TSKH Trần Hoài Linh

Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Giá trị cốt lõi PHAROS