World Bank (Ngân hàng Thế giới) đã tuyên bố sẽ giúp tài trợ cho cải cách giáo dục của Việt Nam với 95 triệu đô la cho các giáo viên và hiệu trưởng nhà trường.

Chương trình của Ngân hàng Thế giới sẽ mang lại lợi ích cho hơn 600.000 giáo viên và hiệu trưởng giáo dục phổ thông, chiếm gần 80% tổng số trong cả nước. Giáo viên và hiệu trưởng sẽ được đào tạo và hỗ trợ tùy chỉnh thông qua các khóa học nâng cao ở trường và mạng lưới hỗ trợ dựa trên internet.

“Việt Nam đã đạt được phổ cập giáo dục tiểu học, tạo điều kiện học tập tốt hơn trong trường học và đạt được tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng mạng lưới giáo dục”, Achim Fock, quyền giám đốc quốc gia cho Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết.

“Quốc gia này hiện đang định vị hệ thống giáo dục của mình để cung cấp cho dân chúng những kỹ năng và năng lực cần thiết cho giá trị lớn hơn trong nền kinh tế ngày mai. Với chương trình này, chúng tôi tự hào hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề tiếp theo về phát triển giáo dục tại Việt Nam”, ông nói thêm.

Hệ thống quản lý học tập sẽ không chỉ tạo điều kiện cho việc học từ xa, mà còn đóng vai trò là cổng thông tin đến thư viện tài nguyên lớn, nền tảng phương tiện truyền thông xã hội cho giáo viên và hiệu trưởng, quan sát lớp học và trợ giúp trên lớp.

Ngân hàng Thế giới sẽ giúp thành lập một đội ngũ gồm hơn 28.000 giáo viên nòng cốt và 4.000 cố vấn chính sẽ làm việc trong các trường học và cung cấp hỗ trợ và đào tạo tùy chỉnh cho nhân viên. Đặt các chuyên gia này trong các trường học để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên và hiệu trưởng phản ánh thông lệ quốc tế tốt nhất. Giáo viên và hiệu trưởng dân tộc thiểu số và nữ sẽ được khuyến khích trở thành giáo viên chính và cố vấn chính.

Một số trường đại học đào tạo giáo viên hàng đầu sẽ được chọn để đào tạo và hỗ trợ các giáo viên và hiệu trưởng cốt lõi, tiến hành nghiên cứu ứng dụng và đánh giá nhu cầu của giáo viên và tác động của các can thiệp phát triển chuyên nghiệp.

Chương trình sẽ được tài trợ bằng khoản vay 95 triệu đô la từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nguồn cho vay ưu đãi của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới dành cho các nước thu nhập thấp.

Nguồn: VnExpress.net